Førstehjælpskursus​

​I Danmark er der krav om, at man har bestået et førstehjælpskursus forud for en køreprøve. Dette handler i al sin enkelthed om at højne sikkerheden på vejene, og at styrke dine kompetencer som kommende bilist.

Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du en dag indblandes i et færdselsuheld, og her er et førstehjælpskursus særdeles brugbart.

Hos Davids Køreskole tilbyder vi førstehjælpskursus gennem vores to samarbejdspartnere i hhv. Slagelse og Næstved. Dette kan gøres under hele forløbet op til din kommende køreprøve, og vi anbefaler at få det på plads så hurtigt som muligt.

Disse færdselsrelaterede kurser bliver lagt, så de plan- og tidsmæssigt passer med køreprøverne for alle hold – kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til, hvornår du bør tilmelde dig dit førstehjælpskursus. 

Reglerne for førstehjælpskursus

I Danmark gælder det, at du skal have et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus for at kunne gå til køreprøve. Kurset må være mindre end et år gammelt, og gælder til og med datoen for din køreprøve.

Et færdselsrelateret førstehjælpskursus er som navnet indikerer et førstehjælpskursus, der er særligt relevant for trafikuheld. Det er altså et førstehjælpskursus, der er udviklet med henblik på de situationer, du som bilist kan komme ud for på vejene.

Denne type førstehjælpskursus varer ca. 8 timer, og indeholder relevant undervisningsmateriale og øvelser for dig, der skal til at have kørekort.​

Kurset tager udgangspunkt i trafikrelateret førstehjælp, og giver dig følgende færdigheder:

  • Genoplivning – herunder hjertemassage og kunstigt åndedræt
  • Hvordan du opererer en hjertestarter
  • Hvordan du standser ulykken og forhindrer flere til skade kommende
  • Hensigtsmæssig adfærd i en krisesituation
  • Handlingsrækkefølge – hvornår du skal gøre hvad
  • Førstehjælp ved mindre skader – blødninger, sår, forbrændinger osv.
  • Vurdering af ulykkesstedet – hvordan du skal prioritere dine ressourcer
  • Førstehjælp ved knoglebrud, ryg- og nakkeskader

Kurset er opdelt således, at 4 timer vil vedrøre basal genoplivende førstehjælp, og de resterende 4 timer vil handle om alt det, der vedrører færdselsrelateret førstehjælp.​

Firmainformation

Davids køreskole

CVR-nummer: 36639873

Løvegade 72, 4200 Slagelse,

Klik her for rutevejledning

Østergade 14D, 4700 Næstved (I baggården)

Klik her for rutevejledning